اخبار

بهره برداری از ۲۴ طرح آبخیزداری در استان مرکزی آغاز شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ۲۴ طرح آبخیزداری در فصل زراعی ۱۴۰۲ در این استان به بهره‌برداری رسید.

https://www.irna.ir/news/85222179/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF