اخبار

بهره برداری از ۴۳ طرح کشاورزی در استان تهران طی هفته دولت


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اعلام کرد: طی هفته دولت ۴۳ طرح کشاورزی در این استان با اعتبار ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

https://www.irna.ir/news/85205321/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA