اخبار

بهره برداری از 3.6 میلیارد تومان پروژه های تولیدی در هفته جهاد کشاورزی

بهره برداری از 3.6 میلیارد تومان پروژه های تولیدی در هفته جهاد کشاورزی

کریم ذوالفقاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری کشاورزی با تبریک به کشاورزان، بهره برداران و صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی افزود: صنایع غذایی اولین سرمایه گذاری در طرح هایی است که در هفته جهاد کشاورزی قابل افتتاح است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در اجرای توصیه های مقام معظم رهبری در محکومیت خام فروشی و در سالی که رونق تولید با مشارکت مردم نامیده می شود، طرح تحول در نظر گرفته شده است. اجرا شده و تمرکز بر توسعه صنایع مکمل محصولات کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی است.

وی تصریح کرد: استان های خراسان رضوی، کرمان و کردستان از نظر تعداد پروژه های قابل افتتاح و استان های مازندران، خراسان رضوی و یزد از نظر حجم سرمایه گذاری در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. سازمان های جهاد کشاورزی که موفقیت بزرگی است.

ذوالفقاری گفت: هم اکنون بیش از 35 هزار میلیارد تومان طرح تبدیلی و صنایع تکمیلی در کشور در حال اجراست که آینده خوبی را برای ایجاد ارزش افزوده از محصولات کشاورزی نوید می دهد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: با توجه به حضور گسترده شرکت های غذایی و تبدیلی و صنایع وابسته در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، غذایی و صنایع وابسته تهران که در حال برگزاری است، از کلیه علاقمندان و صاحبان سرمایه جهت حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش.

https://www.irna.ir/news/85505738/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C