به‌کارگیری از ظرفیت سازمان‌های تحقیقاتی در حوزه خاک در برنامه هفتمبه‌کارگیری از ظرفیت سازمان‌های تحقیقاتی در حوزه خاک در برنامه هفتم
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش داریم برای حفظ خاک، در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ از ظرفیت‌های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان‌های ترویجی در حوزه خاک کشور بهره بگیریم.منبع اخبار