اخبار

به نکته خوبی اشاره کردید مجله خبری کشاورزی

حفظ اقتصاد بهره برداران بخش کشاورزی استان یزد با توجه به عرصههای بیابانی، برای تامین امنیت پایدار در سکونتگاههای روستایی، آبادیها و مناطق عشایری ضروری است و تنها راه کاهش آن بهره وری در مصرف آب به عنوان با ارزش ترین ماده حیاتی است که در این راستا،کاهش سطح زیرکشت اراضی غرقابی با جایگزینی روشهای نوین و افزایش توسعه کشت گیاهان کم آبخواه می تواند زمینه تداوم فعالیت کشاورزان استان کویری یزد را فراهم کند. استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیکمفهوم از استانداردهای محصولات زراعی و باغی، قوانین موجود بر سر راه تولید محصولات زیستی است. یکی از موانع موجود در سر راه مذاکرات مربوط به پروتکل پیشنهادی طرف روسی، آن است که موضوعات این سند صرفا در حوزه صلاحیت این دو سازمان ایرانی و روسی نیست بلکه نهادهای دیگری همچون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید هم در روند مذاکرات و هم در اجرای مقررات مشارکت و نظارت نمایند.

از طرفدیگر تولید محصول و فرآورده های کشاورزی به روش ارگانیک مساحت بسیار کمی از زمین های کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده است؛ یعنی تولید در سطح کم کاشت میشود و نیاز به توسعه و افزایش عرضه محصولات ارگانیک برای کاهش قیمت آن است. نگهداری از فلفل دلمه مشکلات خاصی ندارد؛ بنابراین بهعنوان پرسودترین محصولات گلخانهای شناخته میشود. ورمیکولیت به دلیل قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی و تهویه و وزن مخصوص ظاهری پایین یک محیط کشت بدون خاک محسوب میشود. گوجه فرنگی و خیار سبز از جمله محصولات گلخانهای هستند که نگهداری ساده و راحتی داشته و شما میتوانید در یک شرایط کاملاً معمولی این محصولات را در گلخانه خود کشت و نگهداری کنید. در ادامه به بررسی برخی از دلایل قیمت بالاتر محصولات ارگانیک نسبت به قیمت محصولات معمولی پرداخته خواهد شد. وی افزود: رئیس فدرال حمایت از مصرف کننده روسیه شهریور ماه سال جاری مکاتبه ای با وزارت امور خارجه ایران داشت مبنی بر این که در محصولات صادراتی ما 4 سم ناشناخته وجود دارد که باید توضیحاتی در این رابطه از سوی ایران داده شود.

بیشتر آنها یا هیدروپونیک هستند، جایی که سبزیجات در یک کاسه آب پر از مواد مغذی کاشته می شوند، یا هوازی هستند، جایی که ریشه های گیاه به طور سیستماتیک با آب و مواد مغذی اسپری می شوند. تولید ظروف و بستهها از مواد گیاهی به معنی درآمد بیشتر برای کشاورزان است؛ علاوه بر این، چنین ظروفی به تجزیهپذیر هستند و آسیب کمتری به طبیعت وارد میکنند. وی تصریح کرد: در آینده باید دقت بیشتری برای صادرات محصولات کشاورزی داشت تا لطمه ای به اعتبار محصولات کشاورزی صادراتی ایران وارد نشود. این کار سخت است زیرا در حال حاضر تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سند دارند اما تلاش داریم تا پایان سال آینده تداخلات را رفع و تا پایان دولت اسناد اراضی را صادر کنیم و این یک کار بین قوه ای است که در همین راستا نیز قرارگاهی برای این مهم تشکیل داده ایم و در رفع تداخلات نگاهمان به سمت کشاورز است.

تسنیم: در جامعه ما وقتی میگوییم کشاورز تصویر ذهنیمان فردی فقیر احتمالا با لباسهایی مندرس و وضعیت نابهسامان از لحاظ مالی است اما در کشورهای دیگر تصور ذهنی از کشاورزان افراد بافرهنگ و دارای موقعیت مالی بالا و پایگاه اجتماعی مناسب است به چه علت تا این حد تفاوت بین ایران و کشورهای خارجی وجود دارد؟ ایران در حال حاضر از نظر جغرافیایی در جایی قرار گرفته که کشورهای جنوبی آن به علت آب و هوای گرمی که دارند نمیتوانند تولیدکننده میوههای سردرختی باشند و همه محصولات کشاورزی و میوههای مورد نیاز خود را وارد میکنند. اگر چه برخی از این روش ها ریشه در زمان های گذشته دارند، همراه با پیشرفت تکنیک های زیست شناسی مولکولی زیست فناوری وارد مرحله جدیدی از دست اوردهای خیره کننده شده است و در همین راستا مباحث جدیدی نیز در این زمینه مطرح شده است که مالکیت معنوی توالی های DNA و مباحث اخلاق زیستی از این جمله هستند در این کتاب نگاهی به بیوتکنولوژی اراِئه شده و بیوتکنولوژی کشاورزی مورد بررسی دقیق تری قرار گرفته است و در نهایت موضوعات جدید مطرح شده در این مورد بیان شده است. پنجمین قدم تصمیم در مورد نحوه آبرسانی می باشد، اگر آب فراوانی در اختیار دارید می توانید به شیوه سنتی و با حفر جوی هایی در کنار ریشه محصولات اقدام به آب رسانی کنید ولی اگر آب در دسترس شما محدود می باشد می توانید از آبیاری قطره ای استفاده کنید.

در این میان رتبهبندی ایران در تولید محصولات کشاورزی و جایگاه جهانی آن بسیار قابل توجه است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) هم در گزارشهای خود با تصریح اینکه ایران کشوری بسیار بزرگ و دارای پتانسیلهای مناسب کشاورزی است، در فهرستبندی کشورها، ایران را بهعنوان کشوری کشاورزی میشناسد اما پرسشی که حاصل است اینکه چرا در این بخش سرمایهگذاری کمی صورت گرفته است؟ بر اساس اطلاعات سازمان ملل از تعداد ۶۶ محصول اصلی کشاورزی، ایران در ۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی در رتبههای اول تا دهم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود گیل آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان آفتکشهای کشاورزی درنشست خبری درباره بازگشت محصولات کشاورزی ایران از سایر کشور ها و باقیمانده سموم کشاورزی ظهار کرد: فدراسیون روسیه 8 ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزی ایران، پروتکل جدید را به کشور ما اعلام کرده بود اما رئیس وقت سازمان حفظ نباتات کشور این اطلاعات را به تولیدکنندگان منتقل نکرد و درنتیجه فلفلهای تولیدی گلخانهداران ما از روسیه برگشت خورد. وی با اشاره به راهکارها برای کاهش سموم باقی مانده محصولات کشاورزی بیان کرد: سازمان ترویج وزارت جهاد باید در این زمینه ورود کند و به کشاورزان دوره ماندگاری سموم را آموزش بدهد.

در حوزه گندم از زمان کاشت محصول تا تبدیل شدن به نان خشک بخش عمده ضایعات در سفره مردم شکل میگیرد که نیاز به مدیریت مصرف مردم دارد و این فرآیند تنها مربوط به سایت agriculture-na حوزه کشاورزی نیست. از ویژگیهای این نوع آب و هوا وجود دوره گرمای خشک و طولانی است که گاه بیش از 7 ماه از سال را در بر میگیرد. تجارت جایی شکل میگیرد که نفع دوطرفه وجود داشته باشد: ما آب نداریم و گندم میخواهیم؛ روسها آب و امکان کشاورزی دارند و میخواهند به اقتصادشان دلار تزریق کنند. همچنین کشورهایی که در شمال ایران قرار دارند ازجمله کشورهای آسیای میانه و روسیه بهدلیل سرمای زیاد هوا، 80 درصد محصولات کشاورزی را نمیتوانند داشته باشند و بازهم واردکننده انواع میوهها از ایران و دیگر کشورهای جهان مثلترکیه و کشورهای اروپایی هستند.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: قرنطینه و سازمان حفظ نباتات ایران یک سازمان بین المللی است و کار خود را درست انجام میدهد و باقی مانده سمومی که در روسیه مشاهده شده به خاطر انجام تخلف برخی افراد نابلد است. بنابر آنچه کارشناسان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در دیدار از توانمندیهای کشاورزی ایران گفتهاند، این کشور توانایی تولید و تامین کل نیاز داخل کشورش و کشورهای اطراف خود به محصولات کشاورزی را دارد تا آنجا که میتواند علاوه بر تأمین و خودکفایی در داخل، نیاز محصولات غذایی و کشاورزی کشورهای حوزه خلیجفارس را نیز برآورده کند.

روز به روز، ساختمان این خودرو تکمیلتر میشود. مسوول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار روز شنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: عمده محصولات تولیدی در واحدهای گلخانه این شهرستان شامل گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه، سبزیجات و نشای محصولات است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت های سهامی زراعی فعالیت های کشاوزی در نشستی با تاکید بر اینکه با فعالیت شرکت های سهامی زراعی می توان طی چند سال تولید محصولات کشاورزی را 2 تا 2.5 برابر کرد، گفت: هم اکنون 80 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرد در 13 استان کشور تحت پوشش شرکت های سهامی زراعی قرار دارند که 75 درصد تولیدات این شرکت ها در بخش زراعی و 25 درصد در بخش باغی است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب صادرات یونجه را مطالعه کنید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله صادرات سیر را مطالعه کنید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی کاظمنژاد قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه همایش آشنایی با فرصتهای تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا اظهار کرد: امسال حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی جمعآوری شد اما خرید این حجم از گندم به معنی تمام تولید ما در سال زراعی گذشته نیست و میزان تولید به طور قطع بیشتر از این عدد است. سناتور کوین کرامر از داکوتای شمالی ضمن ابراز نگرانی امنیتی از خرید خاک آمریکا توسط چینی ها اظهار کرد که یک شرکت چینی بیش از یک میلیون متر مربع از یک پایگاه هوایی آمریکا را خریداری کرده و بر طبق گزارش ها، این پایگاه محل استقرار پیچیده ترین تکنولوژی موشکی نظامی آمریکاست که به آن ستون اصلی تمام روابط نظامی آمریکا در سراسر جهان گفته می شود.

این گلخانهدار با اشاره به درآمد مناسب این نوع کسب و کار گفت: کشت گلخانه ای زمینه خوبی برای اشتغال در روستاها فراهم کرده و موجب بازگشت بسیاری از مردم به روستاهای خود شده است. نه شیوههای تازهای بهوجود آمد و نه ابزارهای تازه تری به کار گرفته شد. هزینه کل احداث گلخانه های اسپانیایی با تجهیزات و تاسیسات کامل به ازای هر متر مربع 400.000 الی 1.500.000 تومان میباشد. ما میتوانیم از هلند هم تکنولوژی گلخانه وارد کنیم، اما مترمربعی 400 دلار هزینه برایمان دارد در صورتی که گلخانه خورشیدی چینی با هزینه ٣٥ دلاری به ازای هر مترمربع نیازهای کشور را تأمین میکند. هادیزاده: قانونی که هم اکنون در کشور ما برای واردات بذر انجام میشود مربوط به 50 سال پیش است و هنوز نمیتوانیم بذر درست را وارد کنیم که بتوانیم به اندازهای که باید نتیجه بگیریم. اصطلاح کشاورزی هوشمند به استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا، حسگرها (sensor)، سیستم های مکان یابی، روباتها و هوش مصنوعی با هدف مدیریت مزرعه برای افزایش کیفیت و کمیت محصولات همچنین بهینه سازی کارایی نیروی انسانی مورد استفاده در مزارع گفته میشود.

نیروی کار همچنین با استفاده از روبات ها برای رسیدگی به برداشت، کاشت و تدارکات بسیار کاهش می یابد و این، چالش هایی را که مزارع با کمبود نیروی کار فعلی در صنعت کشاورزی با آنها رو به رو هستند حل می کند. این دلایل عبارتند از: طولانیتر شدن زمان بهره بری در نوع سنتی، نیاز به نیروی کار بیشترحین انتقال بذرها به گلخانه، زیاد بودن میزان دور ریز بذرها چه در زمان ذخیره کردن و چه در زمان رشد آنها و در آخر نامطمئن بودن کشاورز از کیفیت مطلوب گیاه حاصله از بذر؛ این در حالی است که کاشت نشاء به لحاظ قابل تعیین بودن میزان مرغوبیت گیاه و امکان انتخاب گیاهان سالم و یک دست و کاهش آب مصرفی بسیار با صرفه اقتصادی است.

وی نقش کشاورزان را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر دانست و افزود: باید با ایجاد شبکههای آموزشی کشاورزان را از علم روز آگاه کرد تا بتوان تولید بیشتر و با کیفیتتری را دراین بخش داشت. توتفرنگی ارگانیک نیز در حدود ٦.٩٩ دلار می باشد و در مقابسه با قیمت توتفرنگی معمولی که ٤.٩٩ دلار است، می توان اظهار داشت که قیمت توت فرنگی ارگانیک حدود ٤٠ درصد بیشتر از قیمت توتفرنگی معمولی است. قیمت انواع محصولات ارگانیگهمان طور که پیش تر اشاره شد قیمت محصولات ارگانیک در مقایسه با دیگر محصولات کمی بالا تر است، که این موضوع برای کشورهایی با درآمد متوسط و پایین عاملی برای کاهش مصرف محسوب می شود.اما براساس اطلاعات منتشرشده شرکت Amazon Fresh که یک شرکت تجارت الکترونیکی در آمریکا است برای مثال قیمت یک سیب ارگانیک در حدود دو دلار و سیب معمولی در حدود ١.٦٦ دلار است و این موضوع بیانگر آن است که سیب ارگانیک تنها در حدود ٢٠ درصد گران تر از سیب معمولی است. بنابر اطلاعات فائو، ایران جزو 10 کشور بزرگ دنیا در تولید محصولات کشاورزی است بهطوری که براساس رتبهبندی جهانی تولید محصولات، ایران در تولید پسته رتبه دوم، در تولید خرما و زردآلو رتبه دوم، در تولید گیلاس، هندوانه و گردو رتبه سوم، در تولید سیب درختی، خیار و انجیر رتبه چهارم را دارد.

با وجود همه این حقایق اما این محصول استراتژیک همچنان منتظر اجرای طرح جامع زعفران است چراکه بهرغم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا از سوی دولت اما عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 91 توسط وزارت جهاد کشاورزی وقت موجب شد بهرغم دستورالعملهای خوبی که در این طرح برای طلای سرخ ایران دیده شده، امیدی به اجرای آن در سال 91 نباشد. وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی گفت: تقریبا یک سوم اقتصاد کشور در اختیار بخش کشاورزی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهمانان سه شنبه شب برنامه «پیشران» علی اکبری عضوهیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس و علی کیانی راد معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی به گفتگو پرداختند. خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس گفتوگویی با غلامزاده هادیزاده عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز ایران داشته و در آن به برخی از مشکلات حوزه کشاورزی پرداخت است که مشروح آن در زیر آمده است. کشاورزی هوشمند از طریق سنسورها میتواند رطوبت خاک و هوا، سطح آب، نور خورشید و غیره را اندازه گیری کند و با استفاده از هوش مصنوعی و این اطلاعات به کشاورزان کمک کند تا بهترین زمان برای آبیاری را پیدا کرده تا در منابع آبی صرفه جویی کنند، همچنین با آنالیز مواد مغذی خاک (ازت، فسفر، پتاسیم) میتواند باعث افزایش کیفیت محصولات شود.

بنابر برآوردهای صورت گرفته جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر می رسد که با افزایش جمعیت، زمین های کشاورزی به خانه و جاده تبدیل می شود با این وجود میزان غذای مورد نیاز برای جهان ۵۰ درصد افزایش می یابد، درحالیکه حدود ۳۷.۷ درصد از کل سطح زمین برای تولید محصولات زراعی استفاده می شود بنابراین باید از روش های جدید و به صرفه در بخش کشاورزی بهره گرفت. در حال حاضر جمعیت کره ی زمین به بیش از ۷ میلیارد رسیده است و روز به روز در حال افزایش است. هماکنون از هر هکتار زمین کشاورزی کشور حدود 5/7 تن محصول کشاورزی برداشت میشود که با توجه به پتانسیلهای بسیار خوب تولید در واحد سطح، چنانچه قصداست تولیدملی به عمل درآید باید3رکن اصلی اشتغالزایی، خودکفایی و ارزآوری در بخشکشاورزی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی بین کشورها دارای شرایط و مقررات خاص خود است و بسته به نوع کالا ممکن است سازمان های مختلف دو کشور در زمینه تنظیم استانداردها و همچنین نظارت بر اجرای آن استانداردها دخیل بوده و با یکدیگر در ارتباط باشند. این در حالی بود که مردم 3/1 میلیاردی چین حتی با تراسبندی دامنه سنگلاخی کوهها و بالا بردن خاک و آب با شرایط ابتدائی، نه تنها سرزمینی سرسبز ایجاد کرده بلکه محصولات متنوعی با کیفیت بالا به مردم ارائه میدادند. به طور کلی در تمامی مناطق بیابانی و کوهستانی که خاک حاصلخیز وجود داشته باشد امکان کشت انواع صیفی جات مانند خربزه، هندوانه، خیار، گوجه، کدو، بادمجان، هویج، طالبی، فلفل دلمه ای، ذرت، کرفس، لیمو ترش و … سرزمین ایران بهطور کلی کوهستانی و نیمهخشک بوده و میانگین ارتفاع آن بیش از 1200 متر از سطح دریاست. آب و هوای کوهستانی هم خود به 2 نوع آب و هوای سرد کوهستانی و آب و هوای معتدل کوهستانی تقسیم میشود؛ آب و هوای سرد کوهستانی حدود 40 هزار کیلومترمربع از خاک ایران را به خود اختصاص میدهد و میزان بارش سالانه در این نواحی بیش از 500 میلیمتر است. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد شیوه کشاورزی در ایران فاصله زیادی با روش های کشاورزی صنعتی دارد، از این رو مصرف سموم در ایران بسیار کمتر از شرایط کشاورزی صنعتی است و حتی در طیف گسترده از محصولات از جمله زعفران، زیره، پسته، انجیر، کشمش، بادام، خرما، سیب درختی، هندوانه، مرکبات، خاویار، میگو، پوست، روده، پشم و محصولات باغبانی، دامی و شیلاتی میتوان فعالیتهای گستردهای را برای شروع و حضور در تولید محصولات ارگانیک در جهان به خود اختصاص دهد.