اخبار

بودجه ۱۴۰۲ ناتراز است/ دست دولت را برای پرداخت طلب کشاورزان بسته‌اید


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به ناترازی بودجه ۱۴۰۲ هشدار داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: با عدم تصویب لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ دست دولت را برای پرداخت طلب گندم‌کاران بسته‌اید.

https://www.irna.ir/news/85199357/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF