بیش‌از ۷۵درصد گندمزارهای سیستان و بلوچستان زیر پوشش کشت قراردادی رفتبیش‌از ۷۵درصد گندمزارهای سیستان و بلوچستان زیر پوشش کشت قراردادی رفت
زاهدان- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون بیش‌از ۷۵درصد گندمزارهای این استان در قالب ۲هزار و ۸۵۴ قرارداد زیر پوشش کشت قراردادی رفت.منبع اخبار