اخبار

بیش از هشت هزار هکتار اراضی جاسک مستعد پرورش میگو است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: جاسک ظرفیت تولید هشت‌هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی پرورش میگو دارد و در این شهرستان چهار مرکز تکثیر با ظرفیت تولید ۸۰۰ میلیون قطعه بچه میگو درحال بهره‌برداری است.منبع اخبار