اخبار

بیش از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به پروژه سیفون دره‌رود اصلاندوز تزریق شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- استاندار اردبیل از تزریق هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه سیفون دره‌رود شهرستان اصلاندوز طی یک‌سال اخیر خبر داد.منبع اخبار