اخبار

بیش از یکهزار و ۲۰۰ صیاد هرمزگان زیر چتر صندوق بیمه اجتماعی

بیش از یکهزار و ۲۰۰ صیاد هرمزگان زیر چتر صندوق بیمه اجتماعی
بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیر صندوق بیمه اجتماعی هرمزگان گفت: برای نخستین بار در کشور و بین استان‌های ساحلی، هرمزگان برای بیمه صیادان پیشقدم شد و یکهزار و ۲۳۴ صیاد بعد از ساماندهی و دریافت مجوز، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار گرفتند.

https://www.irna.ir/news/85380256/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C