اخبار

بیش از ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی ملی زنجان رفع تداخل شد


زنجان – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل منابع طبیعی زنجان از رفع تداخل ۱۱۲ هزار و ۷۴۶ هکتار از اراضی ملی استان طی ۶ ماهه اول امسال خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85244661/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%AF