اخبار

بیش از ۳۰ هزار سامانه قابل‌حمل برق خورشیدی بین عشایر توزیع می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح برق روستایی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: بیش از ۳۰ هزار سامانه قابل‌حمل برق خورشیدی برای تامین برق عشایر کشور تا پایان سال جاری توزیع می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85184430/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF