اخبار

بیش از ۵۰۰ رشته قنات در خراسان جنوبی مرمت شد + فیلم


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون مرمت بیش از ۵۰۰ رشته قنات استان انجام شده یا با پیشرفت فیزیکی بالا در دست اجرا است.

https://www.irna.ir/news/85190239/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85