اخبار

بیش از ۶ هزار هکتار آبیاری نوین در کاشان اجرا شد


کاشان – مجله خبری کشاورزی – رییس جهاد کشاورزی کاشان گفت: تاکنون ۶ و نیم هزار هکتار طرح سامانه‌های نوین آبیاری در این شهرستان اجرا شده و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز در مرحله تشکیل پرونده، طراحی و یا تصویب اعتبار قرار دارد.

https://www.irna.ir/news/85223749/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF