اخبار

بیماری سفیدک دروغی در مزارع سیب‌زمینی اردبیل مهار شد


اردبیل مجله خبری کشاورزی- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از مهار بیماری سفیدک دروغین در اراضی زیر کشت سیب زمینی در این استان خبر داد و به کشاورزان توصیه کرد طی روزهای آینده هم همچنان ضمن رصد و پایش مستمر اراضی، سمپاشی مزارع را در دستور کار داشته باشند.

https://www.irna.ir/news/85156683/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

تائید رمز عبور.