بیمه ۵ میلیون هکتار اراضی زراعی در سال جاری/ پوشش بیمه‌ای ۱۰۰ درصد طیور کشوربیمه ۵ میلیون هکتار اراضی زراعی در سال جاری/ پوشش بیمه‌ای ۱۰۰ درصد طیور کشور
تهران – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری حدود ۵ میلیون هکتار اراضی زراعی زیرپوشش بیمه قرار گیرد.منبع اخبار