اخبار

تابستان امسال مصرف برق کشاورزی در اهواز کاهش یافت


اهواز – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بابیان اینکه کشاورزان در تابستان امسال همکاری خوبی با صنعت برق داشتند، گفت: تابستان امسال در بخش کشاورزی شاهد کاهش ۱۳۳ درصدی بار مصرف برق با هدف، گذر از پیک تابستان در شهرستان اهواز بودیم.

https://www.irna.ir/news/85233655/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA