اخبار

تاخت و تاز خشکسالی در استان اردبیل


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – پدیده خشکسالی در چند سال متوالی معیشت کشاورزان، دامداران و باغداران را در  استان اردبیل به مخاطره انداخته و ضمن نابودی بخشی از اراضی زراعی و باغی استان، مهاجرت به شهرها را تشدید و برخی از روستاهای این استان را خالی از سکنه کرده است.منبع اخبار