تامین آب و نهاده‌ها برای اجرای الگوی کشت ضروری استتامین آب و نهاده‌ها برای اجرای الگوی کشت ضروری است

به گزارش روز سه‌شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «عباس جهانگیری» افزود: وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه آن مصمم هستند طرح الگوی کشت را اجرا کنند، اما برای تحقق این امر نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق طرح الگوی کشت ایستاده و با این وزارتخانه در هماهنگی کامل است.

جهانگیری با بیان این که جامعه کشاورزان کشور به الگوی کشت نیاز دارند، تصریح کرد: کشاورزان باید نتیجه و خروجی اجرای این طرح را ببینند.

وی ادامه داد: برای تحقق واقعی الگوی کشت، تامین نهاده‌های کشاورزی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول و پرداخت یارانه‌ها و اعتبارات ضروری است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای بیمه محصولات کشاورزی دیده است، اما تاکنون تخصیصی از آن بابت پرداخت غرامت خسارات ناشی از خشکسالی و سایر عوامل طبیعی صورت نگرفته است و سازمان برنامه و بودجه باید همکاری بیشتری در این زمینه از خود نشان دهد.

جهانگیری گفت: الگوی کشت بر اساس برش استانی تعریف شده و انتظار داریم این طرح در سال‌های آتی نیز عملیاتی شود.منبع اخبار