تامین آب ۸۰ درصد مناطق عشایری با لوله‌کشی ممکن استتامین آب ۸۰ درصد مناطق عشایری با لوله‌کشی ممکن است

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از سازمان امور عشایر ایران، «عباس پاپی زاده» در نشست مشترک بررسی و مدیریت بحران خشکسالی در مناطق عشایری که با حضور معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور و مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد افزود: زندگی عشایر وابسته به طبیعت است و خشکسالی شرایط زندگی عشایر را دشوار کرده است.

رییس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: با اختصاص اعتبار لازم می‌توانیم آب موردنیاز ۷۰ تا ۸۰ درصد مناطق عشایری را با لوله‌کشی تامین کنیم.

وی توجه به شاخص‌های جمعیت، محرومیت و پراکندگی در مناطق عشایری را برای اختصاص اعتبارات بسیار مهم عنوان کرد و گفت: کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی از چالش‌های اصلی زندگی عشایر است که باید تدابیر ویژه‌ای برای مدیریت خشکسالی در مناطق عشایری اندیشیده شود.

آمادگی مدیریت بحران مناطق عشایری را داریم

«نژاد جهانی» معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به محرومیت‌های موجود در مناطق عشایری و چالش‌های خشکسالی در این مناطق، گفت: آماده همکاری با سازمان امور عشایر برای مدیریت بحران خشکسالی در مناطق عشایری هستیم.منبع اخبار