اخبار

تامین مالی صنعت از بورس راهی برای رشد تولید و مهار تورم

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: در این پالایشگاه قرار است از ذرت، اتانول تولید کرد که مصارف مختلفی داشته و مزایای آن این است که این پروژه هیچ ضایعاتی ندارد. حتی برای گاز CO2 ایجاد شده برای تولید اتانول، مورد مصرف مشخصی پیش بینی شده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402071006922/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

وی با اشاره به اینکه روش تامین مالی جدید در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است، افزود: منابع تأمین شده در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای منابع رشد تورمی است و از چند منظر برای اقتصاد و اشتغال کشور مفید است.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: تامین مالی در بازار جدید بورس یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به رشد تولید و مهار تورم است.

به گزارش ایسنا، بابک احمدی در مراسم رونمایی از بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اظهار کرد: این پروژه سال‌های سال به کندی و با منابع اندک دولتی آغاز شد، اما با کمک مردمی و تامین منابع مورد نیاز آن، مراحل تولید آزمایشی آن با روش تامین مالی جدید در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای آغاز شد.

احمدی اظهار کرد: پروژه‌های نیمه تمام متعددی داریم که ارزش روز آن‌ها حدود ۶۰ همت است و امیدواریم با توجه به راه‌اندازی این بازار سرمایه‌گذاری جدید بتوانیم بدون فشار به بودجه و دولت تامین مالی آن‌ها را نیز انجام دهیم.