اخبار

تامین پایدار کود مورد نیاز کشور/ سبد محصولات پتروشیمی در صنعت کشاورزی متنوع می‌شود

تامین پایدار کود مورد نیاز کشور/ سبد محصولات پتروشیمی در صنعت کشاورزی متنوع می‌شود
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اهتمام این شرکت برای تامین کود کشاورزان تاکید کرد و گفت: کارگروه مشترکی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه زنجیره ارزش کود اوره و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی مورد نیاز بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85375929/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA