اخبار

تامین ۴۰۰ هزار تن بذر گواهی شده گندم برای سال زراعی آینده

وی یادآور شد: در سال زراعی جاری در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی آبی، در ۱۷ استان کشور به‌صورت پایلوت کشت قراردادی گندم انجام شد.منبع اخبار

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی به خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری نیز اشاره و اظهار کرد: بخشی از این تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و دنبال بندهای موردنیاز اراضی و محصولات زراعی پیش‌بینی شده است.

سهرابی افزود: اگر کشت قراردادی گندم با همراهی کشاورزان اتفاق بیفتد ظرف سه سال آینده به خودکفایی در این محصول دست می‌یابیم.

سهرابی ادامه داد: برای سال زراعی آینده برنامه داریم تمام دو میلیون هکتار مزارع گندم آبی را زیر کشت قراردادی ببریم و در این شرایط تمام نهاده‌های موردنیاز کشاورزان از قبیل کودهای فسفاته، پتاسه و ازته و همچنین سموم و بیمه محصول توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مجری کشت قراردادی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های کشاورزان هزینه‌های بالا و تامین به‌موقع نهاده‌ها برای کشت گندم است که از طریق کشت قراردادی این نیاز برطرف می‌شود و کشاورزان وجه نهاده‌های دریافتی را هنگام تحویل محصول از مبلغ خرید تضمینی پرداخت می‌کنند.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت قراردادی دو میلیون هکتار مزارع گندم آبی علاوه بر افزایش تولید، عملکرد در واحد سطح و درآمد کشاورزان، نیاز کشور به واردات این محصول کاهش خواهد یافت.

به گزارش روز شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «سهراب سهرابی» افزود: در راستای حمایت از گندمکاران علاوه بر بذرهای گواهی شده و لیبل‌دار، تدارک کودهای پایه مانند ازته، فسفاته و پتاسه با ۴۸ درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته برای سال زراعی آینده تامین کرده‌ایم.