اخبار

تاکید بر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه

تاکید بر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه تاکید کرد.

https://www.irna.ir/news/85297679/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

قالب محیط زیست ecopeace.