اخبار

تاکید سازمان منابع طبیعی بر پیشگیری از حریق در جنگل‌ها و مراتع


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به افزایش گرمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی و علفزارها در عرصه‌های منابع طبیعی، بر لزوم پیشگیری از بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع تاکید کرد.

https://www.irna.ir/news/85165224/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9