اخبار

تایرسازان بزرگ در ۴ ماهه امسال چه کردند؟

گفتنی است که طبق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور سال جاری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی سه درصد کمتر شده و از منظر تعداد حلقه، ۱۱ درصد افت پیدا کرده است.

همچنین شرکت‌ها ۲۲۱۶ تن (یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۳۲ حلقه) فلپ، تسمه نقاله، شیلنگ و غیره تولید شده است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۱۶ هزار تن معادل یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۸۵ حلقه ثبت شده است.

در حالیکه در مجموع چهار ماهه سال گذشته ۶۰۴۴ تن (دو میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۶۹ حلقه) تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شد، این عدد در مجموع چهار ماهه امسال به ۵۸۷۹ تن معادل دو میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۶۹ حلقه رسیده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان تیر ماه ۱۰ هزار و ۹۳۸ تن، معادل ۱۳۶۳حلقه تایر راه‌سازی و صنعتی در کشور تولید شده بود که این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۱۷۸۱ تن معادل ۱۶ هزار و ۶۲۷ حلقه تولیدی رسیده که به‌ترتیب به لحاظ وزنی ۵۲ درصد و از منظر تعدادی ۳۱ درصد افزایش تولید را در کارنامه عملکرد چهار ماهه تایرسازان ثبت کرده‌اند.

تولید تایرهای کشاورزی نیز در مجموع چهار ماهه با افت ۱۷ درصدی به‌لحاظ تعدادی به ۶۰۹۹ تن (تولید ۶۵۰۹ تن تایر کشاورزی در چهار ماهه ۱۴۰۱) رسیده است. این میزان برابر ۱۵۱ هزار و ۹۲۶ حلقه است که نسبت به ۱۸۴ هزار و ۸۸ حلقه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته شش درصد افت را تجربه کرده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، ۵۳ هزار و ۲۲۴ تن تایر خودرو سواری معادل هفت میلیون و ۲۲ هزار و ۱۳۳ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی دو درصد افت کرده اما به لحاظ تعدادی تغییر چندانی نداشته است. در چهار ماهه ۱۴۰۱ قریب به ۵۳ هزار و ۲۶۶ تن معادل هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۸۵ حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.

در چهار ماهه سال جاری حدود ۱۵ هزار و ۷۲۷ تن تایر باری و اتوبوسی معادل ۲۴۸ هزار و ۳۸ حلقه تولید شده است. این در حالیست که در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته آمار تولید این تایرها ۱۷ هزار و ۱۰۹ تن برابر ۲۵۸ هزار و ۷۶۰ حلقه ثبت شده است.

در نهایت در مدت مذکور سال جاری  ۲۸۸۷ تن انواع تیوب تولید شده‌ که معادل سه میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۱۲ حلقه ثبت شده است. این در حالیست که در مدت چهار ماهه اول سال گذشته ۲۷۴۹ تن معادل سه میلیون و ۹۴۹ هزار و ۴۶۸ حلقه تیوب در کشور به تولید رسیده بود؛ براین اساس تولید تویوب در کشور با رشد پنج درصدی وزنی و یک درصدی تعدادی نسبت به چهار ماهه سال گذشته روبرو شده است.  

تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هم از منظر تعدادی شش درصد و هم از لحاظ وزنی پنج درصد کمتر شده است. تولید این تایرها از ۸۱۲۵ تن (۵۱۶ هزار و ۲۰۲ حلقه) در مجموع چهار ماهه نخست سال گذشته به ۷۶۸۲ تن (۴۸۳ هزار و ۱۴۰ حلقه) در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402051911823/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

کارخانجات تایرسازی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۸۴ هزار و ۵۱۴ تن انواع تایر تولید کردند.

همچنین تولید تایرهای باری اتوبوسی از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه چهار درصد (تعدادی و هشت درصد وزنی نسبت به مجموع تولیدی این تایرها در مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.  

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی چهار ماهه امسال، ۸۴ هزار و ۵۱۴ تن تایر انواع خودرو معادل هفت میلیون و ۹۲۱ هزار و ۸۶۴ تن در مجموع چهار ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۸۶ هزار و ۳۷۲ تن (هشت میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۳ حلقه) تولیدی در مجموع چهار ماهه ۱۴۰۱، مجدد به لحاظ وزنی دو درصد و به لحاظ تعدادی سه درصد کمتر شده است.

بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی تولید شده است، مربوط به رشد تولید تایر راه‌سازی و صنعتی است.