اخبار

تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون پرداخت خواهد شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: با توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سامانه ۱۲۴ برای اعلام قیمت‌های جدید ماشین‌های کشاورزی به‌روزرسانی می‌شود و پرداخت و جذب تسهیلات بانکی از سر گرفته خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85241774/%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

پیام های شما مایه دلگرمی همکاران ما در پایگاه خبری هشت صبح خواهد بود. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.