اخبار

تبسم گل محمدی بر کشاورزی خسته خمین


خمین – مجله خبری کشاورزی – در سال‌هایی که به دلیل کاهش بارش باران و کم آبی بسیاری از کشاورزن شهرستان خمین ناامید از تولید محصول بودند، کشت و تولید گل محمدی به عنوان یک گیاه کم آب‌بر تبسمی بر چهره خسته و خشکیده کشاورزی این خطه است.منبع اخبار