اخبار

تثبیت ۶۸ هزار هکتار ماسه‌های روان در مناطق فوق بحرانی در اولویت قرار گرفت


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تثبیت ۶۸ هزار هکتار از پهنه‌های ماسه‌های روان در مناطق فوق بحرانی در کشور با بکارگیری الگوهای کارآمد و فناوری‌های نوین به جای استفاده از مالچ نفتی و با بهره‌گیری از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ظرف دو سال آینده در اولویت قرار گرفته است.

https://www.irna.ir/news/85139374/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

تائید رمز عبور.