اخبار

تجاری‌سازی دستاوردهای دانش فنی با استفاده از پارک علم و فناوری


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برخی دانش‌های فنی قابلیت تجاری‌سازی دارند و سازمان تات با استفاده از پارک ملی علم و فناوری و دهکده‌های فناوری و نوآوری بخش کشاورزی این دانش‌های فنی را به مرحله تجاری‌سازی خواهد رساند.منبع اخبار