اخبار

تحصن نمایندگان استان‌های شمالی در هیات رییسه؛ طلب کشاورزان را بدهید/ نظم جلسه برهم خورد


تهران- مجله خبری کشاورزی- نمایندگان استان‌های شمالی با تحصن در جایگاه هیات رییسه مجلس و ایجاد بی‌نظمی در جلسه علنی در جریان بررسی عملکرد بخش هایی از قانون بودجه ۱۴۰۲، مطالبات مربوط به حوزه های انتخابیه خود در مورد پرداخت مطالبات کشاورزان را مطرح کردند.

https://www.irna.ir/news/85199347/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7