اخبار

تحقق اندازه‌گیری آب ۳۵ محصول کشاورزی کشور توسط محققان بخش کشاورزی

وی با اشاره به مهم بودن مبحث خاک کشاورزی افزود: برای پیشبرد امور مربوط به خاک کشاورزی باید نشست‌های کارشناسی متعدد برگزار شود و بر روی این موضوع بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

به گزارش روز پنجشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «فریبرز عباسی» در هشتاد و سومین نشست شورای مدیران معاونت آب‌وخاک، پس از ارائه گزارش اندازه‌گیری آب آبیاری محصول آفتابگردان توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: اندازه‌گیری آب آبیاری بر روی محصول آفتابگردان آخرین محصولی است که در سلسله گزارش‌های اندازه‌گیری آب آبیاری ۳۵ محصول کشاورزی انجام شده است.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این گزارش‌ها برای نخستین بار در این سطح، مقیاس و این تعداد محصول انجام شده که نتایج بسیار ارزشمندی داشته است و از آن به عنوان مرجع می‌توان استفاده کرد.

وی افزود: این ۳۵ محصول کشاورزی نزدیک به ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی را تشکیل می‌دهند و گزارش‌های منتشر شده در این خصوص کاری منحصر بفرد در کشور است.

در این نشست، منوچهر گرجی مشاور معاونت آب و خاک در امور خاک، به ارائه گزارش «نقش مدیریت پایدار خاک در افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت آب» پرداخت و به سوالات حاضرین پاسخ داد.منبع اخبار

عباسی با اشاره به ارزنده بودن نتایج گزارش‌های مذکور و همچنین نیاز کشور به این گزارش‌های کاربردی گفت: جمع‌بندی کامل گزارش‌های اندازه‌گیری آب آبیاری ۳۵ محصول کشاورزی ظرف چند ماه آینده نهایی خواهد شد.