تحول در کشاورزی کردستان با اجرای طرح‌های آبی   - مجله خبری کشاورزی

تحول در کشاورزی کردستان با اجرای طرح‌های آبی  


سنندج- مجله خبری کشاورزی- کردستان با وجود منابع آبی فراوان تنها ۱۲ درصد اراضی کشاورزی آبی دارد و با توجه به اینکه افزایش سطح اراضی آبی منجر به تحول، ایجاد اشتغال و رونق تولید در استان خواهد شد لذا یکی از مطالبات کشاورزان کردستان تبدیل اراضی دیم به آبی است.منبع اخبار