اخبار

تحویل ۳۷ هزار تن نهاده سویا به مرغداران/ مشکل نهاده مرغداران حل شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی در یک هفته گذشته تقریبا ۳۷ هزار تن کنجاله سویا به مرغداران تحویل داده شده است.

https://www.irna.ir/news/85172874/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B3%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

روش‌های نوین مقاوم سازی ساختمان+ فیلم مقاوم سازی افزیر | 3darchitecture.