تخریب صنعت لبنیات برای ضربه زدن به تولید کشور استتخریب صنعت لبنیات برای ضربه زدن به تولید کشور است

«محمدرضا بنی طبا» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری کشاورزی در واکنش به اتهامات وارده به چند شرکت لبنی در فضای مجازی افزود: در واقع امکان جابه‌جایی نیروی انسانی با ماشین‌های یخچال‌دار حمل بستنی از لحاظ فنی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تخریب صنعت لبنیات برای ضربه زدن به تولید و اقتصادی کشور است، افزود: کارخانجات لبنی بنگاه‌های اقتصادی هستند که همیشه در کنار مردم بوده و با دولت‌های مختلف کار کرده‌اند و سرمایه اصلی این شرکت‌ها مصرف‌کنندگانشان هستند؛ بنابراین این شرکت‌ها اهل مداخله در هیچ جریانی نیستند.منبع اخبار