تخریب ۴۶۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی استان تهرانتخریب ۴۶۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی استان تهران
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شناسایی حدود ۸ هزار مورد تغییر کاربری‌های غیرمجاز طی ۸ماهه نخست امسال در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۶۴۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت ۵۹ هکتار با احکام صادره از سوی دستگاه قضایی قلع و قمع شده است. منبع اخبار