اخبار

تخلفات احتمالی در طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان پیش‌بینی شده بود


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت اقتصاد اعلام کرد: برخی تخلفات از سوی نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان مشاهده شده که این اتفاقات از منظر سیاست‌گذار دور نبوده و نیست و تمام نانوایان در سراسر کشور مورد نظارت عملکردی قرار می‌گیرند.منبع اخبار