اخبار

 تخلف نانوایی‌ها زیر ذره‌بین‌های نظارت/ فروش نان به واحدهای صنفی رصد می‌شود

 تخلف نانوایی‌ها زیر ذره‌بین‌های نظارت/ فروش نان به واحدهای صنفی رصد می‌شود
تهران- مجله خبری کشاورزی- دولت سیزدهم برای ثبات نرخ نان و دسترسی مردم به قوت ارزان قیمت با هوشمندسازی توزیع نان به دنبال جلوگیری از برخی تخلفات و قاچاق آرد بوده، اما برخی نانوایی‌ها با عدم استفاده از کارتخوان‌های هوشمند نان اقدام به احتکار آرد و نان و فروش آن برای خوراک دام می‌کنند.

https://www.irna.ir/news/85288344/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C