تدابیر وزارت جهادکشاورزی برای خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامیتدابیر وزارت جهادکشاورزی برای خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌هایی در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بسیج و برخی نهادها برای خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی در دست اجرا است.منبع اخبار