تداخلات همه اراضی کشاورزی و اراضی ملی، تا دو سال آینده رفع می شود - مجله خبری کشاورزی

تداخلات همه اراضی کشاورزی و اراضی ملی، تا دو سال آینده رفع می شود

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولیدات بخش کشاورزی استان پهناور فارس را در بر دارد، افزود: در حوزه حفظ کاربری کشاورزی بحث های مفصلی بود، اجرای احکام معوقه ای که در این استان است که دستگاه نظارتی هم تأکید دارند که این قوانین و احکام باید اجرا شود که تأمین اعتبار آن و هماهنگی‌هایی که نیاز است صورت بگیرد در این سفر پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بر این اساس، تعداد پلاک‌های رفع تداخلات برای هر شهرستان مشخص می‌شود و به هر میزان که نیاز استان باشد، اعتبار تخصیص پیدا می‌کند.

نیازی با بیان اینکه سازمان امور اراضی مجری قریب به ۱۰۰ قانون در کشور است، ابراز کرد: ما دو وظیفه بزرگ در کشور داریم، وظیفه اول حفظ اراضی کشاورزی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز است و صدور مجوزهای تغییر کاربری برای سرمایه‌گذاری‌های کشور در حوزه تولیدات و صنایع و هر تغییر کاربری که نیاز باشد و وظیفه دوم ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی است.منبع اخبار

این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع بررسی روند رفع تداخلات اراضی یکی از اهداف سفر وی به استان فارس بوده است، اظهار کرد: بررسی صدور سند اراضی کشاورزی نیز یکی دیگر از اهداف تعیین شده در این مأموریت است که با حضور کارکنان ثبت اسناد و اداره کل منابع طبیعی بررسی لازم انجام تا موانع رفع شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان بر اساس قوانینی که وجود دارد، با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از روابط عمومی سازمان امور اراضی، صفدر نیازی در سفر به شیراز و در حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه امور اراضی فارس افزود: برای رفع تداخلات اراضی کشور، به طور مشخص بر روی قوانین موازی برنامه‌ریزی شده واعتبارات این طرح به صورت ملی تأمین می‌شود.