اخبار

تداوم عرضه تخم‌مرغ کمتر از قیمت مصوب/ ۴۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن با بیان اینکه همچنان قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ زیرقیمت مصوب درب واحدهای تولیدی به فروش می‌رسد، گفت: اکنون با مازاد تولید ۲۰ هزار تنی تخم مرغ روبرو هستیم.

https://www.irna.ir/news/85151193/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1