اخبار

تدبیر دولت برای تامین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی

تدبیر دولت برای تامین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران در جلسه نهم خردادماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب کرد: با توجه به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته می‌شود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85505135/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C