اخبار

تدوین برنامه کشت قراردادی ۴۰ هکتار پنبه از اراضی تهران

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از جهاد کشاورزی استان تهران، «جبرئیل برادری» از برپایی جلسه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی کشت پنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت اجرای الگوی کشت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های ورامین، ری و اسلام‌شهر مکلف شدند تا نسبت به پتانسیل یابی و ترویج کشت قراردادی پنبه در حوزه جغرافیایی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ضرورت ترویج کشت قراردادی پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی استان تهران مقرر شد برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت کشت حداقل ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان را انجام دهند.منبع اخبار