اخبار

تدوین 13 استاندارد ملی جدید در حوزه فناوری نانو

تدوین 13 استاندارد ملی جدید در حوزه فناوری نانو

تدوین 13 استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو در دستور کار کمیته برنامه ریزی برای تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا. به گزارش ستاد نانو، اولین جلسه کمیته برنامه ریزی تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو در سال جاری با حضور نمایندگان گروه استاندارد و ایمنی در ستاد نانو و دفتر تدوین پیش نویس سازمان ملی استاندارد دانشگاه برگزار شد. اساتید، سایر سازمان‌های ذی‌نفع و شرکت‌های تولیدی ذیربط استانداردهای پیشنهادی مورد بحث اعضای کمیته قرار گرفت و در نهایت ۱۳ عنوان به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد به تصویب نمایندگان حاضر در جلسه رسید تا استانداردهای ملی تدوین شود.

استانداردهای ملی شامل تعاریف، روش های آزمایش، ویژگی ها، اسناد و مقررات کیفیت محصولات تولید شده یا موجود در بازار کشور می باشد. این معیارها با در نظر گرفتن شرایط یک کشور (اعم از اقتصادی، فنی، فرهنگی، اجتماعی و …) و طی یک فرآیند خاص تدوین می‌شوند.

طبق روال قانونی تدوین استانداردهای ملی، موضوعات تدوین استاندارد باید به تایید کمیته برنامه ریزی حوزه تخصصی مربوطه سازمان ملی استاندارد ایران برسد. با توجه به موضوع پیشنهادی، کمیته برنامه ریزی با دعوت از نمایندگان کمیته های فنی مربوطه، کارشناسان فنی و متخصصان واحدهای تولیدی، نمایندگان سازمان های ذی نفع و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

عنوان هر استاندارد بر اساس شاخص هایی از جمله: پیوند تجربه مسئول تدوین استاندارد با موضوع پیشنهادی، نیاز جامعه علمی و صنعتی کشور و وضعیت فنی و اقتصادی تصویب می شود. توانمندی های دولتی، وجود منابع علمی و پژوهشی معتبر برای استاندارد و غیره.

استاندارد پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد، توسط کارشناسان و ذینفعان هر حوزه طی جلسات متعدد کمیته فنی و پس از طی مراحل تدوین و تایید نهایی توسط کمیته ملی مربوطه تدوین می شود. این توسط کمیته در سازمان ملی استاندارد منتشر شده است

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403032617158/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88