اخبار

ترمیم طبیعت اولویت اصلی در کاشت یک میلیارد درخت است


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از در نظر گرفتن یک ردیف اعتباری مستقل در لایحه بودجه برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: اجرای این طرح مردمی برای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که اولویت اصلی در اجرای این طرح، ترمیم طبیعت است.منبع اخبار