تسهیل صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و داروخانه های دامپزشکی - مجله خبری کشاورزی

تسهیل صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و داروخانه های دامپزشکی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان دامپزشکی کشور، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت مراکز درمانی، مراکز مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی را ابلاغ کرد.منبع اخبار