اخبار

تسهیل واردات تون ماهیان تنها راهکار کنترل قیمت کنسرو ماهی

تسهیل واردات تون ماهیان تنها راهکار کنترل قیمت کنسرو ماهی
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: واردات تون ماهیان تنها راهکار تنظیم قیمت بازار کنسرو ماهی است.

https://www.irna.ir/news/85295032/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C

قالب محیط زیست ecopeace.