اخبار

تسویه کامل مطالبات کلزاکاران/ خوزستان صدرنشین خرید تضمینی کلزا

تسویه کامل مطالبات کلزاکاران/ خوزستان صدرنشین خرید تضمینی کلزا
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از واریز ۸۴۱ میلیارد تومان باقی‌مانده مطالبات خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به حساب کشاورزان کلزاکار خبر داد و اتمام تسویه کامل مبلغ خرید کلزا را اعلام کرد.

https://www.irna.ir/news/85294052/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7

در حال حاضر بیش از 15 هزار مدرسه غیرانتفاعی در. تائید رمز عبور.