اخبار

تشدید کنترل و نظارت بر صادرات پسته ایران/ تولید سالیانه ۴۰۰ هزار تن پسته


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات مدیریت آفلاتوکسین پسته صادراتی با کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا، بر اهتمام ایران برای ارائه محصول سالم به شهروندان خود و دیگر کشورها تاکید و اعلام‌کرد: کنترل و نظارت بر صادرات پسته ایران تشدید می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85226903/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1