تشکیل رصدخانه کشاورزی میراثی ماندگار در دولت سیزدهم


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تاکید و توصیه‌های مقام معظم رهبری، رصدخانه کشاورزی به عنوان میراثی ماندگار از دولت سیزدهم برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق تشکیل شده است.منبع اخبار